Charities in Poland

The work of charities in Poland is vital for the well being of millions of people across the globe.

Just about every part of humanity is affected by at least one charity and many people are committed to showing their love for each other by giving of them selves either in time spent helping or by donating to a worthy cause.

This website is trying to play its part by offering charities free space to let people know of their existence. So if you are involved in a charity in Poland and would like to write an article about what it does, please send it to Poland Travel Guide.

Some of the charities in Poland are listed below: –

Caritas Polska Biura w Całym Kraju. (Caritas Poland offices across the country).

pomoc.morph.pl Shares and charity auctions free and expert support to their organizers. Support for people to help the sick, handicapped and other needy.

Dar Serca Organizajca charytatywna. (Dar Serca/Gift from the Heart is a charitable organization that helps handicapped and disabled children to receive the medical treatment that they need in order to live full, happy and healthy lives).

Fundacja Urszuli Jaworskiej Pozyskuje potencjalnych dawców szpiku oraz finansuje badania klasyfikacyjne; Warszawa, Polska. (Urszula Jaworska Foundation EIB raises potential bone marrow donors and funds research into the classification, Warsaw, Poland).

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier, Otworzmy dzieciom świat, Działalność, Aktualności, Struktura; Warszawa, Polska. (Jolanta Kwasniewska Foundation Communication without Barriers, let us open the world for children, Activities, News, Structure, Warsaw, Poland).

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Our association works for the most deprived and disadvantaged. We encourage you to meet the nature of our work. You can also type in the guest book and express their opinion.

Ogólnopolska Akcja SOS Serwis dla potrzebujących pomocy i mogących ją zaoferować. (The National Action SOS Service to the needy and able to offer it).

Polska Strona Głodu “Pajacyk” Słuzy zbieraniu pieniędzy na akcje dożywiania dzieci w szkołach Pajacyk, prowadzona w najbiedniejszych regionach Polski. Jest to pierwsza strona, z której dochód przeznaczony jest akcje charytatywną; Częstochowa, Polska. (Poland Home Famine “Pajacyk” serve to collect money for feeding children in schools, Pajacyk, conducted in the poorest regions of Poland.

Polska Akcja Humanitarna Organizacja pozarządowa, działająca dzięki dobrowolnym wpłatom od osób prywatnych i instytucji. Działamy od listopada 1992 r. (pierwszy konwój do Sarajewa wyjechał w grudniu 1992 roku), początkowo pod nazwą Fundacja EquiLibre”, a od 1994 roku juz jako Fundacja Polska Akcja Humanitarna”; Warszawa, Polska. (Polish Humanitarian Organization Non-governmental organization, acting through the voluntary portion of the individuals and institutions. We have operated from November 1992 (the first convoy to Sarajevo, left in December 1992), initially under the name of the Foundation Equilibre “, and since 1994, already a Polish Humanitarian Foundation; Warsaw, Poland).

Polski Czerwony Krzyż Stowarzyszenie krajowe; Warszawa, Polska. (Polish Red Cross National Association, Warsaw, Poland).

Siepomaga.pl Strona Pomocy charytatywnej. Promujemy dobroczynność i bezinteresowność. (Siepomaga.pl Home Support charity. We promote charity and generosity).

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana działające na rzecz dzieci chorych na nieuleczalną chorobę genetyczną powodującą wady tkanki łącznej. (Association of Families of Sick of Marfan syndrome acting on behalf of children suffering from incurable genetic disease that causes a defect in connective tissue).

Strony Dzieci Sprawnych Innaczej w Krakowie, Polska. Disabled children in Krakow, Poland.

Charities in Poland Poland Travel Guide

Tatra Mountains in southern Poland